Cennik Naszych usług

Ceny naszych usług uzależnione są od rodzaju prowadzonej księgowości i ilości dokumentów w miesiącu.

Kancelaria Rachunkowa Nawiagator Cennik usług księgowych

Księgi handlowe

Do 50 dokumentów miesięcznie 1 500,00 zł
Od 51 do 100 dokumentów miesięcznie 2 000,00 zł
Od 101 do 150 dokumentów miesięcznie 2 500,00 zł
Od 151 do 200 dokumentów miesięcznie 3 000,00 zł
Od 201 do 250 dokumentów miesięcznie 3 500,00 zł
Od 251 do 300 dokumentów miesięcznie 4 000,00 zł
Od 301 do 350 dokumentów miesięcznie 4 500,00 zł
Powyżej 350 dokumentów miesięcznie *

Książka Przychodów i Rozchodów

Do 50 dokumentów miesięcznie 500,00 zł
Od 51 do 100 dokumentów miesięcznie 650,00 zł
Od 101 do 150 dokumentów miesięcznie 800,00 zł
Od 151 do 200 dokumentów miesięcznie 950,00 zł
Powyżej 200 dokumentów miesięcznie *

Rozliczenia kadrowo – płacowe i ZUS

60 zł za osobę miesięcznie

* W pozostałych przypadkach – ceny za usługi będą negocjowane indywidualnie.

Ceny naszych usług obejmują dodatkowo:
- pomoc przy tworzeniu i przekształcaniu firm ,
- odbiór dokumentów od klienta ,
- doradztwo księgowe.

Oferujemy również współpracę z prawnikami, doradcami podatkowymi oraz biegłymi rewidentami.


Za wykonanie dodatkowych czynności inne niż określone w umowie wynagrodzenie wynosi 100,00zł netto za kożdą rozpoczętą godzinę pracy.