Kadry i płace, ZUS

Oferujemy profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac. Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS pomagamy Państwu we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

W skład obsługi kadrowo-płacowej:


• Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników;
• Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego;
• Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
• Prowadzenie akt osobowych;
• Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych;
• Obsługa umów cywilono-prawnych;
• Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
• Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego;
• Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników;
• Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa;
• Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych;
• Przeglądy typu compliance;
• Pomoc w trakcie audytów;
• Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli ZUS czy Urzędu Skarbowego;