Wyrejestrowywanie spółek

Nasza Kancelaria pomoże Państwu zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej.

W skład usług likwidacji wchodzą:


• Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do otwarcia likwidacji;
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych niezbędnych w procesie likwidacji;
• Dopełnienie formalności w Rejestrze Sądowym oraz publikacja informacji o likwidacji;
• Zawiadomienie odpowiednich organów o wyrejestrowaniu spółki;
• Przechowywanie dokumentacji spółki po zakończeniu procesu likwidacji przez okres przewidziany przepisami prawa.