single-service

Oferujemy kompleksowe doradztwo w kwestiach prawnych i organizacyjnych, jak również przeprowadzamy wszelkie czynności związane z przygotowaniem koniecznej dokumentacji i przekazaniem jej odpowiednim instytucjom.

W skład usług rozpoczęcia działalności wchodzą:


• Zakładanie różnych rodzajów spółek funkcjonujących na rynku, m.in.: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oddziału, spółki akcyjnej, spółki komandytowej;
• Sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie wniosków we właściwych urzędach;
• Opracowanie umowy spółki zgodnie z przepisami prawa krajowego;
• Zorganizowanie obsługi notarialnej, prawnej i tłumaczeniowej, potrzebnej do przeprowadzenia transakcji;
• Zapewnienie tymczasowego adresu siedziby zgodnie z wymogami prawa miejscowego;


Dla nowych spółek rozpoczynających działalność gospodarczą oferujemy stawkę promocyjną przez pierwsze 2 miesiące współpracy- 500 zł netto.